Okul Rehber Öğretmenleri Gözünden İlköğretim Öğrencilerinin Karşılaştıkları Çevrimiçi Riskler

Main Article Content

Fatih Yaman, Onur Dönmez, Işıl Kabakçı Yurdakul, Hatice Ferhan Odabaşı

Abstract

Günlük yaşamın bir parçası olmaya başlayan dijital teknolojiler beraberinde çevrimiçi riskleri de getirmektedir. Çevrimiçi risklere bakıldığında siber zorbalık, uygunsuz iletişim, uygunsuz içeriklere maruz kalma, kişisel bilgilerin kaybı gibi riskler olduğu görülmektedir. Dijital teknolojilerin kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte bu risklerle karşılaşma olasılığı da artmaktadır. Risklere daha açık grup olarak karşımıza çocuklar çıkmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı okul rehber öğretmenlerinin gözünden çocukların, çevrimiçi risklerle karşılaşma durumlarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda 2014-2015 eğitim-öğretim döneminin ikinci döneminde gerçekleştirilen seminerlerde 21 okul rehber öğretmenine ulaşılmıştır. Okul rehber öğretmenlerine dört adet açık uçlu soru sorulmuş ve bu sorulara yanıtlarını A4 kağıda yazarak vermeleri istenmiştir. Toplanan verilerin analizinde tümdengelimsel analiz işe koşulmuş ve betimsel istatistiklerden yararlanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda öğrencilerin cinsellik, ticari ilgiler, engellenme, kimlik hırsızlığı, uygunsuz iletişim, bağımlılık ve saldırganlık olmak üzere yedi farklı çevrimiçi riskle karşılaştığı belirlenmiştir.

Article Details

Section
Articles